Nio typer av intelligenser: Vilka har ditt barn?

“Alla är genier. Men om du bedömer en fisk utifrån dennes förmåga att klättra i träd, så kommer den att leva hela sitt liv i tron om att den är dum”. – Albert Einstein


Kanske har du egna, syskonbarn eller de som tillhör vänner i din omgivning. Med all säkerhet har de olika personligheter, favoritämnen i skolan och sätt att förhålla sig till omvärlden.

Här på My Academy frågar vi oss ofta:

Hur hjälper vi barn och ungdomar att lära sig och växa utifrån sina egna förutsättningar?

Howard Gardner, professor i pedagogik vid Harvard University, har forskat kring temat begåvning. Han menar att alla barn är begåvade – men på olika saker.

Gardner har sammanfattat våra mänskliga begåvningar till nio olika kategorier – s.k. intelligenser.

Dessa i sin tur har en stor betydelse för hur vi bäst lär oss, tar in information och enklast utvecklar styrkor och färdigheter.


Vilka intelligenser passar in på ditt barn?

intelligenser

Läs också: Brainpower – 7 tips som boostar din hjärna


1) Lingvistisk (Språklig) Intelligens:

Lingvistisk intelligens passar de som har förmågan att tänka med ord, uttrycka tankar, läsa och skriva. De har ett stort ordförråd och lätt för att lära sig främmande språk. Lingvisterna fyller utan problem i blanketter och samlar fakta. De uppskattar språkligt korrekta formuleringar och är bra på att förklara sammanhang.

Lingvistisk intelligens märks tydligt bland poeter, journalister och offentliga talare. Ungdomar som har lingvistisk intelligens tycker om att skriva, läsa, berätta historier eller göra korsord.


2) Logisk-Matematisk Intelligens:

Den som har en logisk-matematisk intelligens är duktig på matematik, har förmågan att hitta strategier samt lösa matematiska och vetenskapliga problem. De tycker om att planera och att ha struktur och ordning. Med en känsla för logiska mönster och sammanhang tycker logisk-matematikerna om förklaringar, analyser och att kategorisera, klassificera, beräkna och pröva hypoteser.

Intelligensen syns bland matematiker, vetenskapsmän och kriminalkommisarier. Ungdomar som har logisk-matematisk intelligens är intresserade av mönster, kategorier och relationer. De dras till aritmetiska problem, strategispel och experiment.


3) Spatial (Rumslig) Intelligens:

Personer med en välutvecklad spatial förmåga har lokalsinne och är bra på att läsa kartor och diagram. De lägger märke till små detaljer i sin omgivning och har lätt för att föreställa sig abstrakta saker, uppskattar konst, mode och inredning.

De har känsla för färg, linjer, mönster och form. Fickparkering är inga problem.

Intelligensen syns tydligt hos sjömän, konstnärer och arkitekter. Ungdomar som har spatial intelligens fascineras av labyrinter, pussel samt ritar och dagdrömmer.


4) Kroppslig (Kinestetisk) Intelligens:

Förmågan att använda hela kroppen, att utnyttja muskelminnet. Personerna jobbar gärna med händerna, älskar att uttrycka sig med sin kropp i idrott, dans och andra fysiska utmaningar.

Kinestetikerna provar sig fram för att lära sig nya saker, är bra på att skruva ihop monteringsfärdiga möbler, handarbeta, hobbyarbeta, leka med barn, laga mat och att baka. De kommer bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt.

I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och snabbhet. Atleter, dansare, kirurger och hantverkare är typiska yrken.


5) Musikalisk Intelligens:

Personer med musikalisk intelligens har förmågan att uppfatta och använda musik och rytm. De är bra på att känna igen melodier, slogans, rytmer och har stor förmåga att uppfatta, omforma, urskilja olikheter och uttrycka olika sorters musik.

I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg i ett musikstycke. Intelligensen syns tydligt hos dirigenter, kompositörer, musiker och sångare.

Ungdomar som har musikalisk intelligens brukar trumma med fingrarna och sjunga, de upptäcker oftast genast när något inte är i takt.


6) Interpersonell (Social) Intelligens:

Personer med interpersonell intelligens trivs bäst tillsammans med andra människor, är goda lyssnare, kan trösta och är lyhörda för andras problem.

De vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra och att medla vid konflikter. Dessutom har de stort tålamod i jämförelse med andra och engagerar sig gärna i föreningar.

Denna intelligens kännetecknas också av stor förmåga att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra. Typiska yrken är lärare, socialarbetare, skådespelare och politiker.

Ungdomar som har interpersonell intelligens är oftast ledaren i gruppen, bra på att kommunicera och att känna empati.


7) Intrapersonell (Reflekterande) Intelligens:

Personer med välutvecklad intrapersonell intelligens upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap. De har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, vet på förhand vad som är bra eller dåligt för den egna personen och når utsatta mål.

Personerna har ofta bra självdisciplin och är mycket medvetna om sina starka och svaga sidor.

Filosofer, spirituella ledare och psykologer är typiska yrken. Ungdomar som har intrapersonell intelligens är oftast blyga, medvetna om sina känslor och motiverar sig själva.


8) Natur-Intelligens:

Typiskt för denna intelligens är förmågan att kunna förstå sammanhang i naturen, ett slags “ekologisk förmåga”. Dessa personer kan tolka och dra paralleller till natur, djur, rymden och människokroppen, och har en instinktiv förståelse för naturen.

De har ofta gröna fingrar och en förståelse för djur.

De vandrar på fritiden, är ofta djurägare och är intresserade av dokumentärfilmer om djur och natur. De är skickliga på att åtskilja olika trädslag, hundraser, fågelarter och blommor. Vanliga yrken är kockar, bönder och botanister.


9) Existensiell Intelligens:

Människor med välutvecklad existentiell intelligens har ett medfött intresse för de stora livsfrågorna. Finns Gud? Vart är mänskligheten på väg? Hen reflekterar mycket över livet och döden och diskuterar gärna religion och filosofi.

My Academys studiecoacher anpassar varje läxhjälpstillfälle efter hur ditt barn lär sig bäst. Under läxhjälpstillfällen får dittt barn – förutom starkare ämneskunskap – lära sig bättre studieteknik och får högre motivation för skolan.

Läs mer om vår läxhjälp, eller ring våra rådgivare på 0771-46 00 00.

Källa: Funders and Founders

Inlägget:

Nio typer av intelligenser: Vilka har ditt barn?

Dök först upp på: My Academy