Forskningen visar: Så berömmer du bäst ditt barn

Vem var du i skolan? Klassens clown, den ”smarta”, plugghästen… Vi får tidigt roller eller personligheter som hänger med oss genom livet. De roller vi associerar med andra – och med oss själva – sitter ofta djupt och kan vara svåra att förändra. Vi är vana att bli kategoriserade. Vem i din närhet är mest kreativ? Intelligent?


Har du vågat utveckla dig själv och de roller du har fått? När skapade du en ny roll för dig senast? Här kommer tipsen för hur du som förälder kan ändra din attityd och även berömma ditt barn bättre.


Personlighet – två olika attityder skapar väldigt olika resultat.

Det är lätt att vi har förutfattade meningar om andra. Vi bildar oss snabbt en uppfattning och håller fast vid vår åsikt. Det gäller även uppfattningar om oss själva. Det gör det svårare för oss att faktiskt bli de personer som vi har potential att bli.

De senaste veckorna har en bok cirkulerat på My Academy-kontoret, Carol Dweck’s “Mindset: The New Psychology of Success”. Dweck har i två decennier forskat om attityder och inställningar hos vuxna och barn. Hon konstaterar att det finns två fundamentala och mycket olika sätt om hur vi förhåller oss till vår egna personlighet: en statisk syn (fixed mindset) och en tillväxtsyn (growth mindset).


Vilka två alternativ kan vi anpassa oss till?

1) Fixed mindset – Intelligens och personlighet är statisk.

Fixed mindset innebär att vi är en person med statisk karaktär, intelligens och kreativ förmåga. Vår framgång är beroende av en inneboende karaktär och potential. Att du som person klarar av någonting. Vi är ‘duktiga’, vi är personer som får ett visst typ av betyg. Vi är personer som är på ett visst sätt.

2) Growth mindset – Intelligens och personlighet kan utvecklas.

Med detta mindset och inställning förhåller vi oss till vår intelligens på ett helt annat sätt. Får vi beröm genom vår ansträngning, kommer barnet lära sig, våga testa och vilja utvecklas över tid. Vi hämtar energi och glädje från utmaningar från vår nuvarande nivå till nästa.

Vi förstår att vi kan växa, som individer och personligheter. Misslyckanden blir en grogrund för vår nästa framgång.

Kortfattat, och mycket intressant är att:

Den starkaste indikatorn till förändring i vårt liv är att vi tror oss veta att vi kan förändras. Självaste tron på att vi kan förändras kommer alltså leda till vår faktiska förändring.

När vi sätts in i ett sammanhang där vi har verktyg endast för att stanna där vi är (statiskt mindset), så har vi inte möjligheten att växa ytterligare.

Det statiska mindsetet är problematiskt. Om vi har en inneboende tro att vi är på ett visst sätt, så kommer vi alltid behöva bevisa oss själva om och om igen. Eftersom vi bara har ett visst mått av intelligens, kreativitet osv, så kommer vi alltid behöva kämpa för att nå upp till vår – begränsade – standard. Varje situation blir utvärderad: Kommer jag lyckas eller misslyckas här? Kommer jag se dum ut eller smart?

Tillväxtfokuset ger oss en annan möjlighet. Våra kvaliteter är startskottet för oss själva, men vi har möjlighet att växa som individer. Denna inställning menar att vi inte själva kan sätta gränsen för vår potential.

“The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems.” – Mahatma Gandhi


Denna teori om mindset ser vi som mycket intressant för pedagoger.

I utbildningssammanhang är ämneskunskap viktigt för att klara läxor och de utmaningar vi möter. Men lika viktigt för livet är att lära hur vi hanterar information och mäter utmaningar – i livet så som i skolan.

Det blir också ett sätt för hur vi möter utmaningar i livet. Hur bygger vi ett mindset som gör att vi är kapabla till att genomföra en förändring?

Slutsatsen är ju att vi vill aspirera mot att ha ett s.k. growth mindset. Tänk hur annorlunda livet blir om vi möter utmaningarna i livet på ett lekfullt sätt.

Vad skulle plötsligt vara möjligt?


Hur får vi då till ett starkare tillväxt-mindset?

Genom att berömma insatser, inte resultat.

Om vi lär ett barn att uppfatta sig själv och sin intelligens som statiskt – då kan barnet komma att skapa en begränsad syn av vad som är möjligt för dess utveckling. Barnet lär sig att beröm kommer av ett visst resultat – men vad händer då den gången det inte går så bra?

Genom att diskutera hur du bemöter utmaningar med ditt barn kan du uppmuntra barnet till att inte begränsa sig själv, utan istället uppnå sin fulla potential.

Läs mer om vå läxhjälp här

Inlägget:

Forskningen visar: Så berömmer du bäst ditt barn

Dök först upp på: My Academy